Stöd för skolledare som vill ha
en regelsmart verksamhet

Låt oss berätta

Digitala verktyg som förenklar juridik & processer inom skolan

Vi vill göra skolan regelsmart. Det innebär att minska den administrativa bördan och göra det enklare att agera enligt gällande lagar och regler. Hos oss hittar du digitala verktyg som förenklar era processer, systematiserar arbetsmetodiken och vägleder dig som skolledare till regelefterlevnad.

Skolledning Expert
Skola E-learning
KB Process
Förskola Expert