Verktyg som stöttar under coronakrisen

Använd kostnadsfritt under april

Digitala verktyg som förenklar juridik & processer inom skolan

Vi vill göra skolan regelsmart. Det innebär att minska den administrativa bördan och göra det enklare att agera enligt gällande lagar och regler. Hos oss hittar du digitala verktyg som förenklar era processer, systematiserar arbetsmetodiken och vägleder dig som skolledare till regelefterlevnad.

Vi vill stötta alla skolor och förskolor i de utmaningar som den pågående pandemin medför. Därför tillhandahåller vi just nu våra expertverktyg kostnadsfritt för nya användare fram till och med 2020-04-30.

 

Skolledning Expert
Förskola Expert
Skola E-learning
KB Process
TOR
Identifierad Utveckling