Verktyg och stöd för en regelsmart skola

Låt oss berätta mer

Digitala verktyg som förenklar juridik & processer inom skolan

Vi vill göra skolan regelsmart. Det innebär att minska den administrativa bördan och göra det enklare att agera enligt gällande lagar och regler. Hos oss hittar du digitala verktyg som förenklar era processer, systematiserar arbetsmetodiken och vägleder dig som skolledare till regelefterlevnad.

 

Skolledning Expert
Förskola Expert
Skola E-learning
KB Process
TOR
Identifierad Utveckling

Utvalda nyheter från Draftit


Var fjärde kommun har äntligen en digital hantering av kränkningar i skolan

Mer än var fjärde kommun har nu en digital process för att hantera kränkande behandling i skolan. Under 2019 fick Skolinspektionen in 1 774 ...
Draftit Skola hjälper dig med juridiken

Se hur några av våra verktyg fungerar

Vi har tagit fram webbinarier för att visa hur några av våra verktyg fungerar. Vilket verktyg vill du veta mer om?