GDPR & skolan: Krävs samtycke från eleverna?

Dataskyddsförordningen, också kallad GDPR, ersätter personuppgiftslagen i maj 2018. Förordningen, som kommer att gälla i alla EU-länder, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter.

I skolans värld hanteras personuppgifter varje dag, varför dataskyddsförordningen nya föreskrifter är viktiga att veta om. Skolan har normalt sett alltid rätt att registrera administrativ information om sina elever. Däremot finns det undantag som är viktiga att veta om.

 

Känsliga uppgifter om hälsa, religion eller etnicitet

Känsliga uppgifter kräver alltså normalt sett samtycke, men det finns undantag. Det kan till exempel gälla en elev som enligt skollagen har rättsligt anspråk på modersmålsundervisning. Då krävs av situationen att etnicitet eller modersmål registreras för att kunna möta anspråket.

 

Sjukfrånvaro kan räknas som känslig uppgift

Känsliga uppgifter kräver samtycke om det inte finns något annat undantag som gör registeringen tillåten, och enligt Datainspektionens praxis krävs därför samtycke när ni registrerar sjukfrånvaro som beskriver varför eleven inte är i skolan. Om det däremot står “giltig frånvaro” eller “anmäld frånvaro”, räknas detta inte som en känslig uppgift.

 

3 vanliga situationer som kräver samtycke

Samtycke används egentligen bara när det finns ett fritt val för den registrerade. För att samtycket ska vara giltigt måste man också kunna säga nej utan att det får några negativa konsekvenser för den registrerade. På en skola förekommer inte den situationen särskilt ofta, men det finns några händelser där samtycke bör tillämpas:

  1. Vid publicering av foton på en hemsida eller annan plattform.
  2. Om eleven ska registreras i en app eller annat socialt media.
  3. Registrering av sjukfrånvaro – se första stycket i artikeln.

 

Vem ska man fråga?

När det gäller barn under 15 år måste skolan hämta samtycke från båda föräldrarna eller personer med föräldraansvar, i de fall det krävs samtycke. Elever som fyllt 15 år anses vara tillräckligt mogna för att själv kunna ta ställning i samtyckesfrågan. Däremot kan det givetvis bero på hur komplex frågan är och om eleven har någon psykisk utvecklingsnedsättning.

I de flesta fall krävs dock inget samtycke för att registrera information om eleverna. Det räcker med att man lämnar tydlig information som är lätt att hitta. Man kan exempelvis informera på hemsidan och ge en tydlig hänvisning dit

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *