Vem får undervisa och sätta betyg? FAQ om lärarlegitimationer och obehöriga pedagoger

Skolan börjar för hösten, men många rektorer har svårt att hitta legitimerade lärare. Inom de naturvetenskapliga ämnena och matte är det särskilt svårt att hitta lärare, medan det finns många svenska och SO-lärare att tillgå.

I denna artikel svarar vi på några vanliga frågor som rektorer undrar över när de ska anställa ny personal eller saknar lärare för vissa klasser.

Med Skolledning Expert får du tillgång till hela vår frågebank där våra juridiska experter svarar på frågor om skolan. Du kan också själv ställa frågor och få svar på mer komplexa situationer.

 

Kan en lärare med behörighet i engelska även sätta betyg i andra ämnen?

Enligt skollagen ska man vara behörig i det ämne som man undervisar och sätter betyg i. Däremot säger 3 kap. 16 § skollagen att legitimerade lärare som undervisar i ett ämne som man inte har behörighet i, även får sätta betyg i det aktuella ämnet.

Lärare med legitimation anses ha tillräckliga kunskaper för att som myndighetsutövning sätta betyg, även om man saknar behörighet i de specifika ämnet. Detta gäller även om en lärare exempelvis har behörighet för årskurs 1-6, men undervisar i årskurs 7-9.

 

Hur ska lärare utan legitimation gå tillväga vid betygssättning?

Lärare utan lärarlegitimation får inte sätta betyg själva. Istället ska betygssättningen ske tillsammans med en legitimerad lärare. Om de båda är eniga om betyget, så gäller det. Om de inte kan enas gäller följande:

  • Hjälp från legitimerad lärare med behörighet i ämnet: Då bestämmer denne lärare det slutgiltiga betyget.
  • Hjälp från legitimerad lärare som inte är behörig i ämnet: Rektor tar beslut om betyg.

Det finns också undantag i skollagen 3 kap. 16 § om att speciallärare och specialpedagoger kan få sätta betyg själva. Krav på medbedömare vid betygssättning gäller enbart för lärare som saknar legitimation.

 

Måste all personal på en förskola ha förskollärarlegitimation?

Varje förskola måste ha åtminstone en legitimerad förskollärare som står för undervisningen. Barnskötare kan anställas, men får inte ansvara för undervisningen.

Vanliga frågor kring betygssättning innan terminsslut

Ladda ner faktabladet med vanliga frågor och svar om betygssättning vid terminsslut.

Ladda ner här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *