Digitala verktyg kan skapa en bättre skola för alla – elever och lärare

SKL:s vision för 2020 är att den svenska skolan ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Det finns idag stora utmaningar för skolans verksamhet. Målen nås inte av alla elever och skillnaden i utbildning varierar stark beroende på socioekonomisk bakgrund och familjeförhållanden. Dessutom finns det många elever som har ett annat modersmål än svenska och man beräknar att 20 procent av alla elever har behov av särskilt stöd i skolan.

 

Tillgången på teknik är hög, men användningen är förhållandevis låg.

Datorer används främst för att skriva och söka information. Därmed begränsar man användningen av tekniken som skulle kunna användas på ett mer innovativt sätt, vilket idag sker i betydligt högre grad i våra nordiska grannländer.

Svenska skolor har god tillgång till modern teknik, men resurserna är väldigt ojämnt fördelade. Det finns fortfarande skolor i Sverige som saknar ett fungerande trådlöst nätverk, samtidigt som vissa skolor redan arbetar med adaptivt lärande.

 

Den pågående kampen om lärares bristande arbetsmiljö

Lärares arbetsmiljö är under all kritik, och det blir inte bättre. Vad säger lagen och hur ser lokala lösningar ut runtom i Sverige?

Ladda ner faktablad

 

Adaptivt lärande med Artificiell Intelligens i skolan

Kan ett mjukvaruprogram anpassas på individnivå? Ja, med artificiell intelligens (AI) kan ett program förstå hur eleven lär sig och därmed anpassa innehåll och återkoppling till den enskilda individen. Individanpassningen är den stora fördelen med adaptivt lärande, till skillnad från traditionella lärarledda lektioner där samma information ges till alla elever.

Det finns flera fördelar med adaptiva utbildningssystem, varav några är:

  • Eleven får stöd och utmaningar på en individanpassad nivå.
  • Engagemanget hos eleverna växer när uppgifterna är på rätt nivå.
  • Läraren frigör värdefull tid som kan läggas på personliga samtal och utveckling av undervisningsmetoderna.

Läraren kan dessutom få ut värdefull information från programmet om vilken nivå en elev befinner sig på och vad som är ett lämpligt nästa steg. I Danmark och Norge används redan AI inom utbildningsområdet i betydligt högre utsträckning än i Sverige.

I Danmark används Matematikportalen, vilken nu även har introducerats i Sverige. Ett annat interaktivt program för matematik är NOKflex som genom interaktiva uppgifter motiverar eleverna på deras nivå. Andra exempel på program är det amerikanska Cognii som anpassar lärande och feedback utifrån elevens behov.

 

Hur förändras lärarrollen av tekniken?

Digitala möjligheter kan förändra lärarens roll, vilket innovativa lärare kan visa goda resultat av i form av nya arbetssätt. Kommunikationen mot elever och föräldrar förbättras och nya typer av inlärningsmetoder görs tillgängliga med hjälp av iPads och inspelade lektioner.

Det handlar inte om att ersätta den personliga kontakten mellan lärare och elev med teknik. Istället kan man effektivisera delar av undervisningen med teknik för att skapa mer kvalitativ tid för att umgås och diskutera.

Digitala verktyg kan ha särskilt stor effekt för elever med särskilda behov. Elever som behöver en lugn miljö för att ta till sig information kan kolla på inspelande videoklipp i en avskild miljö. Om eleven har ett annat modersmål än svenska kan tekniken enkelt koppla bilder till instruktioner för att underlätta inlärningen.

Tekniken kan innebära att uppgifter som tidigare var närmast omöjliga helt plötsligt blir möjliga – eftersom inlärningsprocessen angrips på nya sätt. Det skapar bättre självförtroende och gör eleven mer delaktig i undervisningen.

 

Testa gärna MFD:s Kognitionssimulator

Simulatorn illustrerar hur en vanlig person upplever miljön i ett klassrum. Du kan också välja att uppfatta klassrummet utifrån perspektivet av en elev med ADHD eller Asperger. Efter att ha testat detta är det ganska enkelt att förstå att individanpassad inlärning genom digitala verktyg kan förbättra skolupplevelsen för de elever som har särskilda utmaningar i klassrummet.

Testa simulatorn hos MFD

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *