Fråga experten: Är det lagligt att spela in utvecklingssamtalet?

Varje dag får vi in frågor via frågeservicen i våra Expert-verktyg. Givetvis vill vi dela med oss av svaren från våra experter så att också du får lagenliga och korrekta svar på vanliga frågor. Svaren bör inte betraktas som juridisk rådgivning eller användas som sådan.

 

Åtgärdsprogram

Behöver man spara en gammal kartläggning och åtgärdsprogram på elev? Eller räcker det att jag sparar aktuell dokumentation?


Experten svarar

Kommunala skolor ska följa arkivlagen och de råd om bevarande och gallring som utarbetas av Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor.

Rekommendationen för åtgärdsprogram är att spara dem som dokumentation  av skolans åtgärder för eleven och elevens skolsituation. Åtgärdsprogrammen kan ha betydelse under lång tid, till exempel vid anmälan om diskriminering eller kränkande behandling. Informationen åtgärdsprogrammen har också stort forskningsvärde.

 

Läs också: Vilka elever har rätt till särskilt stöd i grundskolan?

Interkommunal ersättning

Ska resekostnaden för bad- och slöjdlektioner på skola i annan kommun ingå i beräkning av interkommunal ersättning (IKE)?


Experten svarar

Enligt 10 kap. 34 § skollagen ska den mottagande kommunen ha rätt till ersättning för sina kostnader, vilket rimligen omfattar även kostnader för bad och slöjd.

 

 

Faktablad: Vanliga frågor om betygssättning

Få svar på frågor som “Hur agerar jag som rektor då det i slutet av terminen kommer fram att elev har släktskap till betygsättande lärare?”

Ladda ner

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *