Kränkande behandling måste tas på allvar!

Varje månad utsätts var sjätte 15-åring för kränkningar eller mobbning och var sjätte niondeklassare känner sig rädd för andra elever eller för personal på skolan. Mobbning uppstår troligtvis för att det finns normer och oskrivna regler om hur man som elev ska vara och se ut. Normerna avgör vem som är “populär”. Detta i sin tur leder till att en del av de “populära” eleverna drar nytta av sin oskr...

Tryggt och skönt att digitalt följa processen från anmälan till åtgärd

Friskolan Ängsdals skolor i Bunkeflostrand använder sedan mitten av 2018 verktyget Kränkande Behandling Process. Denna produkt hanterar processen vid anmäld kränkande behandling digitalt. Ängsdals skolor har även Skolledning Expert sedan tidigare som används flitigt, minst ett par gånger i veckan. Rektor Johan Risborn är otroligt nöjd med funktionerna och det juridiska stöd som produkterna erbjude...