Förskola Expert – en nyhet från Draftit!

Idag är det förskolans dag. Det vill vi uppmärksamma genom att dela med oss av en spännande nyhet. Inom kort kommer Draftit att lansera Förskola Expert – ett digitalt verktyg för dig som jobbar som rektor på en förskola! Förskola Expert är ett verktyg som på ett enkelt och effektivt sätt hjälper dig att hantera juridiska frågor som kan förekomma i ditt dagliga arbete. Verktyget hjälper med lättläs...

Ogiltig frånvaro, en konsekvens av en otrygg skolmiljö

Alla barn ska vilja gå till skolan. Det underlättar därför om skolan är en trygg, rolig och stimulerande miljö för eleverna. En trivsam skolmiljö har visat sig öka studieresultaten, motverka frånvaro samt förebygga att elever blir hemmasittare. Det är viktigt att skolledningen, lärare och anställda samt elever jobbar tillsammans för att skolan ska vara en trygg och utvecklande plats där man vill v...

Kränkande behandling måste tas på allvar!

Varje månad utsätts var sjätte 15-åring för kränkningar eller mobbning och var sjätte niondeklassare känner sig rädd för andra elever eller för personal på skolan. Mobbning uppstår troligtvis för att det finns normer och oskrivna regler om hur man som elev ska vara och se ut. Normerna avgör vem som är “populär”. Detta i sin tur leder till att en del av de “populära” eleverna drar nytta av sin oskr...

Tryggt och skönt att digitalt följa processen från anmälan till åtgärd

Friskolan Ängsdals skolor i Bunkeflostrand använder sedan mitten av 2018 verktyget Kränkande Behandling Process. Denna produkt hanterar processen vid anmäld kränkande behandling digitalt. Ängsdals skolor har även Skolledning Expert sedan tidigare som används flitigt, minst ett par gånger i veckan. Rektor Johan Risborn är otroligt nöjd med funktionerna och det juridiska stöd som produkterna erbjude...