Bristande arbetsmiljöarbete i skolan skapar problem

Skolan är en av Sveriges största arbetsplatser, med drygt 1,4 miljoner elever. Visste du att arbetsmiljölagen likställer elever i grund- och gymnasieskolan med arbetstagare? Således betraktas elever som arbetstagare när det gäller arbetsmiljöfrågor. Trots detta brister många skolor i sitt arbetsmiljöarbete. Vem ansvarar för elevernas arbetsmiljö? Arbetsmiljölagen omfattar både lärare och elever. D...

Draftit medlemmar i Swedish Edtech Industry

Draftit är numera medlemmar i Swedish Edtech Industry. En ideell branschorganisation som samlar leverantörer inom den svenska edtechbranschen för att bidra till innovation och utveckling. Swedish Edtech Industry vill vara med och bidra till att Sverige bli det ledande landet i världen på att dra nytta av digitalisering och de möjligheter som medföljer för att utveckla och stärka utbildningssysteme...
Uppdaterad 18 januari, 2021

Agera rätt i kristider

Frågor och spekulationer kring spridningen och hanteringen av covid-19 är många just nu. Skolan som viktig samhällsfunktion måste fungera även i kris. Men vad är ett korrekt agerande och hur säkrar man att lagar och regler följs även i kristider?   Vad gäller vid stängning av skolan? Skollagen har inga uttryckliga bestämmelser om hur sjukdom, smitta och smittspridning ska hanteras. Inte helle...

Förskola Expert – en nyhet från Draftit!

Idag är det förskolans dag. Det vill vi uppmärksamma genom att berätta om Förskola Expert – ett digitalt verktyg för dig som jobbar som rektor på en förskola! Förskola Expert är ett verktyg som på ett enkelt och effektivt sätt hjälper dig att hantera juridiska frågor som kan förekomma i ditt dagliga arbete. Verktyget hjälper med lättläslig text dig att tolka och förstå lagar och regler kopplade ti...