Ditt stöd i kristider

Verktyg för dig som arbetar med skolledning

Skolledares ansvar i kristider

Ett stort potentiellt sjukdomsutbrott, likt coronaviruset, är troligen aldrig något du har behövt ta i beaktning tidigare. Vi förstår att du som skolledare har många tuffa beslut att fatta med en lagstiftning som kan ändras från en dag till en annan.

Du vill såklart känna dig trygg i de beslut du tar kring coronaviruset och vara säker på att de är juridiskt förankrade. Därför ger vi nu alla som köper ett expertverktyg tillgång till Krisportalen. Där får du ännu mer djupgående information samt konkreta tips för hur du ska hantera situationen kring covid-19.

Boka en demo

Draftits skolverktyg hjälper dig att göra rätt

För att hjälpa dig att navigera rätt erbjuder Draftit expertverktyg inom flera områden, däribland Skolledning Expert och Förskola Expert. Utöver verktygens stöd för tolkning av lagar och regelverk, uppdateras de dagligen med den senaste informationen från regeringen och myndigheter gällande omständigheterna kring coronaviruset (covid-19).

Verktygen är anpassade för dig som arbetar som skolledare, rektor eller förskolechef och innehåller handböcker, mallar, praxis och en frågeservice.

 

Skolledning Expert

En virtuell expert som hjälper dig med skoljuridiken. Som skolledare och rektor har du dubbla roller att fylla, du ska både utveckla verksamheten och vara en god chef. Med Skolledning Expert får du tillgång till handbok, dokumentmallar och experter som svarar på dina frågor.

Boka en demo av Skolledning Expert

Förskola Expert

Förskolans kvalitetsarbete i fokus när du blir expert. Verktyget hjälper dig som rektor att på ett pedagogiskt sätt tolka och förstå de lagar och regler som gäller i förskolan. Du får tillgång till handbok, dokumentmallar och experter som svarar på dina frågor.

Boka en demo av Förskola Expert

Fler verktyg för en bättre skolmiljö

KB Process
TOR
Identifierad Utveckling