Kostnadsfria faktablad & guider inom skoljuridik, personalfrågor och elevhantering

Vill du få eventinbjudningar, guider & artikar direkt till inkorgen?

Checklista: Utvärdera er skolas klagomålshantering

En lathund för klagomålshantering där du enkelt kontrollerar vilka delar skolan hanterar bra och vad ni behöver utveckla.

Ladda ner

Den pågående kampen om lärares bristande arbetsmiljö

Lärares arbetsmiljö är under all kritik, och det blir inte bättre. Vad säger lagen och hur ser lokala lösningar ut runtom i Sverige?

Ladda ner

Skolledarens ansvar att ta beslut & delegera uppgifter

I detta faktablad behandlar vi beslutsfattning, delegering och regler som gäller för skolledare, rektorer och förskolechefer utifrån skollag...

Ladda ner

Vanliga frågor kring betygssättning innan terminsslut

Ladda ner faktabladet med vanliga frågor och svar om betygssättning vid terminsslut.

Ladda ner