Kostnadsfria faktablad & guider inom skoljuridik, personalfrågor och elevhantering

Vill du få eventinbjudningar, guider & artikar direkt till inkorgen?

Checklista: Utvärdera er skolas klagomålshantering

En lathund för klagomålshantering där du enkelt kontrollerar vilka delar skolan hanterar bra och vad ni behöver utveckla.

Ladda ner

Den pågående kampen om lärares bristande arbetsmiljö

Lärares arbetsmiljö är under all kritik, och det blir inte bättre. Vad säger lagen och hur ser lokala lösningar ut runtom i Sverige?

Ladda ner

Rektorns ansvar att ta beslut och delegera uppgifter

I detta faktablad behandlar vi beslutsfattning, delegering och regler som gäller för skolledare, rektorer och förskolechefer utifrån skollag...

Ladda ner

10 vanliga frågor och svar om betygsättning

Ladda ner faktabladet med vanliga frågor och svar om betygssättning vid terminsslut.

Ladda ner

GDPR och barns rättigheter i en digital värld

För att skapa en digital trygghet med hänsyn till GDPR krävs hög säkerhet och att vi värnar om barnens personliga integritet.

Ladda ner