Se hur våra verktyg fungerar

Demo av Skolmiljö Incident

Skolmiljö Incident är ett digitalt verktyg som hjälper er att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön i skolan och förskolan. Verktyget är peda...

Se webbinarium

Demo av Kränkande behandling Incident

Vi går igenom Kränkande behandling Incident . Ett verktyg för att hantera, åtgärda och förebygga kränkande behandling i skolan. Verktyget hj...

Se webbinarium

Demo av Skolledning Expert

Som skolledare och rektor har du dubbla roller att fylla. Du ska både utveckla den pedagogiska verksamheten, vara en god chef och stöd för d...

Se webbinarium