Över 1 600 rektorer arbetar redan i en regelsmart skola

Lär dig mer om våra produkter för skolledning


Skolledning Expert
Skolledning Expert är en digital handbok som på ett smart sätt hjälper dig med lagstiftning och styrdokument inom skolan.
Förskola Expert
Förskola Expert är en digitalt verktyg som hjälper dig som rektor att på ett pedagogiskt sätt tolka och förstå de lagar och regler som gäller i förskolan.
Kränkande behandling Incident
Kränkande behandling Incident är ett digitalt verktyg som hanterar hela processen för kränkande behandling, från anmälan till åtgärd.
Skola E-learning
Skola E-learning för Kränkande Behandling är en digital kurs som stärker er kompetens i hantering av kränkningar i skolmiljön.
Skolmiljö Incident
Skolmiljö Incident hjälper er att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön i skolan och förskolan genom att underlätta hanteringen av tillbud, olyckor och riskobservationer.
Arbetsmiljö Incident
Arbetsmiljö Incident – ett digitalt verktyg för att hantera och förebygga negativa händelser och risker på arbetsplatsen.
GDPR E-learning
GDPR E-learning fokuserar på det allra viktigaste inom dataskydd i skolans värld.
Identifierad Utveckling
Identifierad Utveckling säkrar hög kvalitet i det dagliga arbetet och identifierar era förbättringsområden.

En verktygslåda som hjälper dig med skoljuridik och processer

I vår verktygslåda för skolledare hittar du moderna digitala lösningar som förenklar processer, arbetsmetodik och regelefterlevnad för skolor.

Alla tjänster kan användas från förskolan och upp till gymnasiet, anpassat för både kommunala och fristående skolor. Med Draftit Skola sparar du tid, som du i sin tur kan lägga på att utveckla det pedagogiska arbetet.

 

 

 

 

 

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vill du att vi kontaktar dig direkt och berättar mer?