Arbetsmiljö Incident

Arbetsmiljö Incident – för en bättre arbetsplats

Vill du veta mer om verktyget?

Skapa bästa förutsättningarna för skolans medarbetare

Engagemang, glädje och ett härligt driv! Saker som kännetecknar arbetsmiljön på en framgångsrik arbetsplats. Och som skapar möjlighet att fokusera på den pedagogiska verksamheten! Det är så klart en utmaning att nå dit. Olyckor och skador kan inträffa bland skolans anställda och tyvärr uppstår det ibland också kränkningar och andra psykosociala problem bland medarbetarna på en arbetsplats.

Därför finns Arbetsmiljö Incident – ett digitalt verktyg för att hantera och förebygga negativa händelser och risker på arbetsplatsen. Med Arbetsmiljö Incident lägger du grunden för en trevlig och framåtriktad arbetsmiljö för skolans alla medarbetare!

En säkrare och mer trivsam arbetsmiljö

En viktig del av arbetsmiljölagstiftningen är kravet på ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Grunden i SAM är att fortlöpande undersöka, anmäla och åtgärda risker och händelser i arbetsmiljön, vilket i sin tur möjliggör ett förebyggande arbete.

Med Arbetsmiljö Incident får du full kontroll från anmälan till arkivering med alla händelser dokumenterade på ett ställe. Du kan fatta beslut baserat på fakta från tidigare händelser och arbeta proaktivt med arbetsmiljöfrågor för långsiktiga resultat.

Hämta ditt faktablad om hur du kan förbättra lärarnas arbetsmiljö i skolan.

Hur fungerar Arbetsmiljö Incident?

I Arbetsmiljö Incident hanterar du enkelt och effektivt olika typer av händelser på arbetsplatsen, till exempel kränkande särbehandling, incidenter, riskobservationer och arbetsskador. Du slipper manuell hantering och kan pausa och återuppta ditt arbete när du vill.

När en händelse inträffar, är det lätt att göra en anmälan. Information om vad, var och när registreras via digitala formulär. Den ansvarige meddelas om det inkomna ärendet och ifall hanteringen skulle dra ut på tiden. Verktygets statistikfunktion ger en tydlig bild av både tidigare och pågående ärenden.

 


Vad är kränkande särbehandling?

Kränkande särbehandling är handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt.

Vad är en incident?
Incident, eller tillbud, är en oönskad händelse som hade kunnat leda till personskada.

Vad är en riskobservation?
Riskobservation är uppmärksammandet av en händelse som hade kunnat leda till ett tillbud eller arbetsskada.

Vad är en arbetsskada?
Arbetsskada är en sjukdom eller ett olycksfall som beror på eller inträffar på arbetsplatsen eller på väg till och från arbetet.

 

Komplettera med verktyg för skolmiljö och kränkande behandling

Ett effektivt och förebyggande arbete med elevernas skolmiljö är minst lika viktig som hanteringen av skolan som arbetsplats. Skolmiljö Incident fokuserar på att hantera och förebygga händelser i elevernas vardag. Kränkande behandling Incident är särskilt utvecklat för att leva upp till de krav skollagen ställer på hantering av kränkande behandling.

Tillsammans med Arbetsmiljö Incident ger det en utmärkt plattform för att utveckla er skola. Skapa en engagerande, trygg och trevlig miljö – det är både eleverna och medarbetarna värda!

Alltid i Draftits Produkter

Molnbaserat
Responsivt
Fri support
Dedikerad kontaktperson

Boka din visning av Arbetsmiljö Incident

Vill du istället bli uppringd?

1Fyll i dina kontaktuppgifter
2Välj datum & tid
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden

  • Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

Utforska fler verktyg som kan vara intressanta för dig

Skolmiljö Incident
Kränkande behandling Incident
Skolledning Expert