Identifierad Utveckling

Är ni redo för inspektion?

Kontakta oss för en kostnadsfri visning av Identifierad Utveckling

 

Är ni redo för inspektion?

Draftit Skola lanserar Identifierad Utveckling. Detta digitala verktyg hjälper dig som är ansvarig i förskola och i skolans värld att identifiera möjliga utvecklingspotentialer inom de områden som Skolinspektionen regelbundet granskar. Dessa fyra områden är rektors ledarskap, undervisning, trygghet och studiero, bedömning samt betygssättning.

 

Objektiv analys för kontinuerlig kvalitetssäkring

Identifierad Utveckling är en analys som säkerställer att regler följs och att medvetenheten om aktuell status höjs. Verktyget identifierar också möjlig förbättringspotential.

I förskolan och i skolan är det väsentligt och avgörande med god kvalitet för att nå ett bra resultat. Därför bör ständig kvalitetsförbättring och pedagogisk utveckling ses som en självklarhet i verksamheterna. En rektor är varje elevs rättsgarant.

Nulägesrapport med rekommendation

Syftet med Identifierad Utveckling är att löpande kvalitetssäkra din verksamhet. Genom att besvara frågorna som refererar till lagar, förordningar och författningar får du en nulägesrapport som anger hur kraven uppfylls i verksamheten följt av en åtgärdsrekommendation.

Rekommendationen ger konkreta förslag på kvalitetshöjande förbättringsåtgärder som i sin tur bidrar till att öka uppfyllelsegraden nästa gång Identifierad Utveckling genomförs.

För kontinuerlig förbättring

Att använda Identifierad Utveckling inför Skolinspektionens kvalitetsgranskning är en självklarhet, men vi rekommenderar en mer frekvent användning än så. Låt Identifierad Utveckling bli ett naturligt verktyg i verksamhetens kvalitetsarbete.

Den kontinuerliga analysen, självgranskningen och kvalitetsarbetet ökar medvetenheten och stärker det interna samarbetet. Medarbetarna upplever större delaktighet och ett engagemang från ledningen. Identifierad Utveckling kan även användas för att skapa en gemensam målbild för kvalitetssäkring.

Molnbaserat
Responsivt
Fri support
Dedikerad kontaktperson

Vill du se mer? Boka en fri visning.

Fyll i formuläret så visar vi hur verktyget ser ut.

Vill du istället bli uppringd?

1 Fyll i dina kontaktuppgifter
2 Välj datum & tid

  • Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

Glöm inte våra andra produkter & verktyg som hjälper skolledare med lagstiftningen

Skolledning Expert
Kränkande behandling Incident
Förskola Expert