Kränkande behandling Incident

Hantera och motverka kränkande behandling i skolan

Ett effektivt sätt att hantera kränkningar i skolan – vi visar dig gärna!

 

Hantera kränkningar i linje med skollagen och GDPR

Varje kränkning som inträffar är en för mycket. En kränkning kan drabba den som utsätts väldigt hårt. Därför ställer skollagen krav på att alla kränkningar i skola och förskola ska anmälas till huvudmannen. Idag sker processen för kränkande behandling ofta manuellt eller i bristfälliga system. Det finns flera problem med detta:

  • Utredningar startas inte eftersom de glöms bort.
  • Papper och känslig information kan av misstag spridas till obehöriga.
  • Administrationen tar tid.

Med verktyget Kränkande behandling Incident hanterar ni hela processen digitalt, från anmälan till åtgärd. Ni slipper pappersarbetet och säkerställer att alla ärenden följs upp – allt i enlighet med skollagen och dataskyddsförordningen (GDPR).

Boka en demo för mer information.

 

 

Öka kompetensen och minska arbetsbördan

Skollagen ställer krav på att varje skola ska arbeta strategiskt för att motverka kränkande behandling. I det arbetet är skolans alla medarbetare en nyckel. Därför ingår E-learning för kränkande behandling när du köper Kränkande behandling Incident. Låt alla era medarbetare göra kursen som en del av säkrad kompetenshöjning i hela verksamheten, och använd den därefter som en del av introduktionen av nya medarbetare.

Kränkande behandling Incident underlättar både er administration och redovisningen till huvudman och Skolinspektionen. Med den grafiska översikten får du en tydlig överblick över alla ärenden och kan lägga en grund för att undvika liknande kränkningar framöver.

Ladda ner produktblad

 

 

Var fjärde kommun använder redan Kränkande behandling Incident

Tack vare sin användarvänlighet och tydliga utformning är Kränkande behandling Incident populärt bland både fristående och kommunala skolor och förskolor. Redan idag använder cirka 25 procent av Sveriges kommuner Draftits verktyg för att hantera och förebygga kränkande behandling.

Våra kunder beskriver flera fördelar med verktyget:

  • Ärenden och relaterad information finns samlat på ett ställe.
  • Dokumentsäkerheten är hög och följer GDPR.
  • Rapportering till huvudman och Skolinspektionen blir enklare.

 

Porträttbild av Johan Risborn, rektor på Ängsdals skolor

Johan Risborn, rektor på Ängsdals skolor

Det känns tryggt att ha Kränkande behandling Incident som stöd när kränkande ärenden anmäls. Numera kan alla berörda följa processen från anmälan till åtgärd digitalt.

Alltid i våra produkter

Molnbaserat
Responsivt
Fri support
Dedikerad kontaktperson

Vill du veta mer? Boka din personliga visning

Fyll i formuläret så visar vi hur verktyget ser ut.

Vill du istället bli uppringd?

1Fyll i dina kontaktuppgifter
2Välj datum & tid
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden

  • Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

Glöm inte våra andra produkter som kan underlätta ditt arbete

Skolmiljö Incident
Skolledning Expert
Identifierad Utveckling