Skola E-learning

Säkra skolledare och lärares kunskap om kränkande behandling

Kompetensutveckla din personal i hantering av kränkande behandling

Lär dig hantera kränkningar i skolmiljön

Skola E-learning för kränkande behandling är en digital kurs som förklarar hur kränkningar i skolmiljön ska hanteras. Kursen är framtagen för skolledare i kommunal och privat sektor. Givetvis kan kursen även erbjudas till de pedagoger som har behov av kompetensutveckling inom området.

Skollagen ställer krav på att varje skola ska motivera hur man strategiskt arbetar för att motverka kränkande behandling. Skola E-learning ingår i vårt verktyg Kränkande behandling Incident och blir en naturlig del av denna strategi.

Digital kompetensutveckling för skolledare

Skola E-learning erbjuder kompetensutveckling inom utvalda skolprocesser. Lösningen består av en plattform för e-learning som innehåller digitala kurser för skolledare. Idag erbjuder vi en kurs inom kränkande behandling, men håll utkik för fler kurser framöver.

E-utbildningen tar ungefär 30 minuter och kan göras kontinuerligt tills du har blivit godkänd. Användare kan logga in på dator, läsplatta eller mobiltelefon, och som ansvarig kan du se de svarandes status och statistik på utbildningen.

Praktisk vägledning i hantering av kränkande behandling

A-Ö för kränkande behandling

Skolpersonalen ska inte behöva oroa sig för att hantera stundom knepiga situationer. Likaså ska inte elever behöva komma i kläm på grund av bristande kunskap i hur kränkande behandlingar ska hanteras.

E-learning för kränkande behandling stärker er kompetens och ökar medvetenheten om allt som rör kränkningar i skolan; från det förebyggande arbetet, till åtgärd och utvärdering.

Verkliga fall från rättspraxis

Ta del av verkliga fall från rättspraxis för att förstå vilka handlingar som enligt domstolen klassas som diskriminerade och inte.

Ansågs det som kränkning att fysiskt hindra en elev från att lämna klassrummet? Och vad säger Skolinspektionen om en lärare som delade ut diplom till alla elever utom en? I varje fall hänvisar vi givetvis till den fullständiga domen om du önskar att läsa vidare.

Kunskap skapar trygghet

Ta del av verkliga fall från rättspraxis för att förstå vilka handlingar som enligt domstolen klassas som diskriminerade och inte. Får man fysiskt föra ut en elev ur klassrummet och vad klassas som selektiv belöning? I varje fall hänvisar vi givetvis till den fullständiga domen om du önskar att läsa vidare.

 

 

Du glömmer väl inte bort elevernas personuppgifter?

Vad gäller för den som arbetar i skolan och hanterar personuppgifter? Säkerställ att din skola hanterar elevernas personuppgifter korrekt.

Dataskydd i skolans verksamhet är en grundkurs som går igenom alla delar som är viktiga att tänka på. Vill du veta mer?

 

Alltid i våra produkter

Molnbaserat
Responsivt
Fri support
Dedikerad kontaktperson

Vill du veta mer? Boka en visning

Vill du istället bli uppringd?

1Fyll i dina kontaktuppgifter
2Välj datum & tid

  • Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden

Glöm inte våra andra produkter för skolledare och pedagoger

Skolledning Expert
Förskola Expert
Identifierad Utveckling