Skola E-learning

Säkra skolledare och lärares kunskap om kränkande behandling

Kompetensutveckla din personal i hantering av kränkande behandling

Lär dig hantera kränkningar i skolmiljön

E-learning för Kränkande Behandling är en digital kurs som förklarar hur kränkningar i skolmiljön ska hanteras. Kursen är framtagen för skolledare i kommunal och privat sektor. Givetvis kan kursen även erbjudas till de pedagoger som har behov av kompetensutveckling inom området.

Skollagen sätter krav på att varje skola ska motivera hur man strategiskt arbetar för att motverka kränkande behandling. Skola E-learning blir en naturlig del av denna strategi.

Digital kompetensutveckling för skolledare

Skola E-learning erbjuder kompetensutveckling inom utvalda skolprocesser. Lösningen består av en plattform för e-learning som innehåller digitala kurser för skolledare. Idag erbjuder vi en kurs inom kränkande behandling, men håll utkik för fler kurser framöver.

E-utbildningen tar ungefär 30 minuter och kan göras kontinuerligt till du har blivit godkänd. Användare kan logga in på dator, läsplatta eller mobiltelefon, och som ansvarig kan du se de svarandes status och statistik på utbildningen.

Praktisk vägledning i hantering av kränkande behandling

A-Ö för kränkande behandling

E-learning för Kränkande Behandling stärker er kompetens och ökar medvetenheten om allt som rör kränkningar i skolan; från det förebyggande arbetet, till åtgärd och utvärdering.

Skolpersonal och elever ska inte behöva komma i kläm på grund av bristande kunskap i hur kränkande behandlingar ska hanteras.

 

Verkliga fall från rättspraxis

Ta del av verkliga fall från rättspraxis för att förstå vilka handlingar som enligt domstolen klassas som diskriminerade och inte.

Får man fysiska föra ut en elev ur klassrummet och vad klassas som selektiv belöning? I varje fall hänvisar vi givetvis till den fullständiga domen om du önskar att läsa vidare.

Kunskap skapar trygghet

Skolledare och pedagoger är idag under tillräcklig press, och kunskapen ni får i E-learning för Kränkande Behandling kommer skapa en trygghet i hur kränkningar ska hanteras.

Oavsett om ni bemöter elever eller deras föräldrar, blir det enklare att förklara hur en händelse ska hanteras utifrån de regler och praxis som redan finns.

 

Alltid i våra produkter

Molnbaserat
Responsivt
Fri support
Dedikerad kontaktperson

Glöm inte våra andra produkter för skolledare och pedagoger

Skolledning Expert
Förskola Expert
Identifierad Utveckling