Skolledning Expert

En virtuell expert som hjälper dig
med skoljuridiken

Välj version KommunalFriskola

Arbeta proaktivt för en regelsmart verksamhet med Skolledning Expert för friskolor

Ett digitalt beslutsstöd hjälper dig med skoljuridiken

Som skolledare på en friskola måste du hålla dig uppdaterad. Till skillnad från kommunala skolor har du ingen förvaltning som kan vägleda er. Skapa en regelsmart verksamhet där juridiken vävs in i det dagliga arbetet. Med Skolledning Expert har du lagstiftning, mallar och omvärldsbevakning samlat på ett ställe.

Agera regelsmart i varje beslut

Draftits produkter är framtagna i nära samarbete med jurister och områdesexperter. Handböckerna har omskrivna lagtexter, författade på ett sätt så att alla kan förstå och applicera lagstiftningen i praktiken. Vi hjälper din skola att bli regelsmart i de beslut som fattas utifrån lagstiftning och styrdokument.

Porträttbild av Johan Risborn, rektor på Ängsdals skolor

Johan Risborn, Rektor på Ängsdals skolor

Vi är otroligt nöjda med funktionerna och det juridiska stöd som verktyget erbjuder. Skolledning Expert används flitigt. Minst ett par gånger i veckan.

Några områden du kan fördjupa dig i med Skolledning Expert

Ditt arbetsmiljöansvar

I två olika kapitel beskriver vi ditt arbetsmiljöansvar för elever respektive personalen. Du får vägledning i SAM, utdrag från praxis och relevanta dokument samt lagtexter länkade direkt från handboken.

Sekretess & offentlighet

Offentlighetsprincipen gäller inte för fristående skolor, men däremot finns en reglering om tystnadsplikt. Hur hanterar man då när elever byter skola? Du får svar på dina frågor i handboken, eller med hjälp av servicen “Fråga jurist”.

Motverka mobbning

Handboken förklarar hur ni kan arbeta med att motverka kränkande behandling i skolan som en del av ert systematiska kvalitetsarbete. Om ni vill göra processen digital ska du läsa mer om vår digitala tjänst Kränkande behandling Incident.

Disciplinära åtgärder

Vem har rätt att ingripa i situationer där någon i skolan riskerar att komma till skada? Steg för steg förklarar handboken hur olika situationer kan hanteras och under fliken Praxis kan du läsa om tidigare fall.

Betyg & bedömning

Skapa en enhetlig betygssättning och dokumentering, kompletterat med guiden i handboken. Här får du också svar på vem som får sätta betyg och i vilken mån rektor kan delegera slutbedömningen av elever.

Frågor om skolskjuts

Skolskjuts är ett omdebatterat område, där praxis har mycket information att ge. Givetvis ger vi även grunderna i hur skolskjuts för fristående skolor bör fungera, och när ni kan neka rätt till skolskjuts.

 

Aktuellt kapitel om covid-19

Skolledning Expert ger dig uppdaterad information om kris och beredskap under “Aktuellt om covid-19″. Här får du svar på bland annat:

  • Fjärr- och distansundervisning
  • Vilka myndigheter bär ansvar?
  • Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar
  • Vad hände om skola och förskola stänger?
  • Delge information kring smittad, vad gäller?

Just nu får du också tillgång till Krisportalen som ger viktig information för chefer och medarbetare om till exempel exponering och smitta, riskbedömning och krislägesavtal.

 

Alltid i våra produkter

Molnbaserat
Responsivt
Fri support
Dedikerad kontaktperson

Nyfiken på Skolledning Expert? Boka en demo!

Vill du istället bli uppringd?

1Fyll i dina kontaktuppgifter
2Välj datum & tid

  • Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden

Glöm inte våra andra produkter som hjälper dig att arbeta mer effektivt med skoljuridiken

Kränkande behandling Incident
Skola E-learning