Skolledning Expert

En virtuell expert som hjälper dig
med skoljuridiken

Välj version KommunalFriskola

Kontakta oss för en kostnadsfri visning av Skolledning Expert

Förädlad lagstiftning och stöd för skolledare i kommunala skolor

Som skolledare och rektor har du dubbla roller att fylla. Du ska både utveckla den pedagogiska verksamheten och vara en god chef och stöd för dina medarbetare.

Med Skolledning Expert får du en digital handbok som på ett smart sätt hjälper dig med lagstiftning och styrdokument som berör den kommunala skolan.

Agera regelsmart i varje beslut

Draftits produkter är framtagna i nära samarbete med jurister och experter inom skolledning. Handböckerna består av förädlad juridik, författade på ett sätt så att alla kan förstå och applicera lagstiftningen i praktiken. Vi hjälper din skola att bli regelsmart i de beslut som fattas utifrån lagstiftning och styrdokument.

Joakim Lindahl, Rektor på Dormsjöskolan

Skolledning Expert är mycket användbart som juridiskt stöd och handboken ger mig all information jag behöver.

Områden du kan fördjupa dig i med Skolledning Expert

Arbetsmiljön i skolan

Som skolledare är du ansvarig för både elever och anställdas arbetsmiljö. Med en Gör-så-här-guide säkrar du era rutiner, medan frågebanken ger dig svar på hur man hanterar olika situationer.

Kränkande behandling

Handboken hjälper dig till att ta fram bra rutiner för detta tillsammans med dokument för exempelvis incidentrapporter. Ni kan också digitalisera hanteringen med vår digitala tjänst Kränkande behandling Incident.

Systematiskt kvalitetsarbete

Rektor och pedagogerna ska både vara delaktiga i kvalitetsarbetet. Du får veta hur dokumentationen ska göras, exempel på hur arbetet ska bedrivas, samt hur ni integrerar kvalitetsarbetet i det dagliga arbetet.

Betyg & bedömning

Ladda ner mallar för betygsättning och slutbetyg, samtidigt som du kan läsa om riktlinjerna för bedömning i handboken. I frågebanken får du till exempel svar på: Vad blir betyget om jag saknar underlag?

Individuellt lärande

Elever har rätt till individuellt anpassad studiegång, utifrån ett åtgärdsprogram. Följ vår checklista för åtgärdsprogram, läs rättsfall från praxis och ladda ner mallar för processen.

Skolskjuts

Skolskjuts är ett omdebatterat område. Här finns även information vem som har rätt till skolskjuts, samt hur ansvar för eleven innan, under och efter skolskjutsen.

 

Aktuellt kapitel om covid-19

Skolledning Expert ger dig uppdaterad information om kris och beredskap under “Aktuellt om covid-19″. Här får du svar på bland annat:

  • Fjärr- och distansundervisning
  • Vilka myndigheter bär ansvar?
  • Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar
  • Vad hände om skola och förskola stänger?
  • Delge information kring smittad, vad gäller?

Just nu får du också tillgång till Krisportalen som ger viktig information för chefer och medarbetare om till exempel exponering och smitta, riskbedömning och krislägesavtal.

 

Molnbaserat
Responsivt
Fri support
Dedikerad kontaktperson

Nyfiken på Skolledning Expert? Boka en demo!

Vill du istället bli uppringd?

1Fyll i dina kontaktuppgifter
2Välj datum & tid

  • Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden

Glöm inte våra andra produkter & verktyg som hjälper skolledare med lagstiftningen

Kränkande behandling Incident
Skola E-learning
Identifierad Utveckling