Skolmiljö Incident

Sätt elevernas arbetsmiljö i första rummet

Ge era elever de bästa förutsättningarna för en bra miljö i skolan

Skolmiljö Incident – för en trygg och engagerande skolmiljö

Våra barn spenderar en stor del av sin vakna tid i förskola och skola. Skolmiljön lägger dessutom grunden för de pedagogiska möjligheterna och är med det en otroligt viktig del av barnets uppväxt.

Det är utmanande att skapa en skolmiljö som kännetecknas av trygghet, harmoni och engagemang. En miljö som minskar risken för negativa händelser och där du som arbetar i skolan kan fokusera på den pedagogiska verksamheten. Det är här som Skolmiljö Incident kommer in!

För att barn och elevers arbetsmiljö är minst lika viktig som din

Skolmiljö Incident (f.d. TOR) är ett digitalt verktyg som hanterar och förebygger händelser i elevernas skolmiljö. Verktyget är utformat så att skolans medarbetare enkelt kan anmäla risker och händelser som sedan hanteras, dokumenteras och kan användas för förbättringar i skolmiljön.

Visste du att arbetsmiljölagen likställer elever med arbetstagare? Den systematik som arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på är därför direkt tillämpbar även på skolmiljön. Grundidén är att löpande identifiera och hantera risker, olyckor och tillbud, för att på så sätt kunna undvika dem.

 

Skolmiljö Incident – så här fungerar det

Skolmiljö Incident används vid händelser och riskobservationer i elevernas arbetsmiljö. Skolpersonalen skapar enkelt ett ärende i verktygets digitala formulär. Ärendet skickas vidare till skolans rektor som hanterar det, antingen själv eller genom att fördela arbetsuppgifter kring ärendet.

Verktyget skickar ett meddelande när ett ärende har lagts in och en påminnelse om hanteringen drar ut på tiden. Processen blir enkel och ger en tydlig överblick över ärendets status. Verktygets statistikfunktion hjälper er att hitta områden där det kan behövas åtgärder. På så sätt minskar ni risken för liknande händelser och kan utveckla elevernas arbetsmiljö i rätt riktning.

 

Maria Gustavsson, Elevhälsochef i Höganäs kommun

Draftit blev ett självklart val eftersom verktygen matchade vår kravspecifikation. Det var enkelt att starta upp och kändes proffsigt från första kontakt till praktiskt arbete i verktygen.

Komplettera med verktyg för kränkningar och personalens arbetsmiljö

Skollagen ställer särskilda krav på skolans hantering av kränkande behandling. Ta hjälp av Kränkande behandling Incident – ett verktyg för att hantera och förebygga kränkningar i förskola och skola.

Personalens arbetsmiljö är lika viktig som elevernas. Därför har vi utvecklat Arbetsmiljö Incident som fokuserar på att hantera och förebygga händelser på skolan som arbetsplats.

Alltid i våra produkter

Molnbaserat
Responsivt
Fri support
Dedikerad kontaktperson

Vill du veta mer? Boka en demo

Vill du istället bli uppringd?

1Fyll i dina kontaktuppgifter
2Välj datum & tid
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden

  • Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

Utforska fler verktyg som kan vara intressanta för dig

Kränkande behandling Incident
Skola E-learning
Skolledning Expert