Skolledning Expert är skolledarens digitala handbok med stöd och tolkning av lagar och regler. För närvarande med särskilt fokus på kris och beredskap med anledning av Covid-19.

Vi vill stötta alla skolor och förskolor i de utmaningar som den pågående pandemin medför. Därför tillhandahåller vi just nu verktyget kostnadsfritt för nya användare fram till och med 2020-04-30. Efter det löper din licens ut utan att du behöver göra något.

 

Jag önskar att ta del av erbjudandet

 

Om du vill läsa mer om verktygen kan du göra det här.

Skolledning Expert Förskola Expert