Medlemsförmån

20% rabatt på våra verktyg som medlem i Sefif

Verktyg som gör skillnad

Som medlem hos Sefif får ni 20 procent rabatt på alla Draftits skolprodukter. Vi erbjuder en rad olika digitala lösningar som gör det enklare för er att följa gällande lagar och regler.

Våra verktyg och tjänster förenklar både processer och arbetsmetodiken så att ni kan lägga mer tid på det som är viktigt – våra barns framtid! Nedan kan du se några av de verktyg och tjänster vi erbjuder.

 

Vilka verktyg är du intresserad av?

Ta hjälp av en expert på förskolans regler

Förskola Expert hjälper dig som rektor eller verksamhetsledare att på ett pedagogiskt sätt tolka och förstå de lagar och regler som gäller i förskolan. Med Förskola Expert får du tillgång till handbok, dokumentmallar och juridiska experter som svarar på dina frågor. Du får tillgång till bland annat:

 • en digital handbok som vägleder dig genom förskolejuridiken.
 • ett dokumentarkiv där du lätt kan söka bland alla dokument och mallar för att hitta det du behöver.
 • rättsdata från Skolverket, Skolinspektionen, Arbetsmiljöverket, svenska domstolar, Barnombudsmannen och DO.

Hantera och förebygg kränkningar

KB Process hjälper er att hantera och förebygga kränkningar i skolan. Med verktyget hanterar ni hela processen digitalt, från anmälan till åtgärd. Var fjärde kommun använder redan KB Process.

 • Enkel redovisning till huvudman och Skolinspektionen
 • Förebygg kränkande behandling med hjälp av statistik över problemområden
 • Mindre administrativ börda med enkel digital process

 

Rapportera tillbud, olyckor och risker

TOR hjälper er att digitalt anmäla och förebygga tillbud, olyckor och riskobservationer. Verktyget underlättar också ert kontinuerliga arbete för att förbättra arbetsmiljön i skolan och förskolan.

 • Minska risken för olyckor och ohälsa bland elever
 • Tydlig överblick över pågående ärenden
 • Säker hantering av tillbud i enlighet med GDPR

 

Ett digitalt stöd som hjälper dig med skoljuridiken

Skapa en regelsmart verksamhet där juridiken vävs in i det dagliga arbetet. Med Skolledning Expert har du lagstiftning, mallar och omvärldsbevakning samlat på ett ställe. Områden du kan fördjupa dig i:

 • sekretess och offentlighet
 • disciplinära åtgärder
 • betyg och bedömning.

 

Identifiera era utvecklingsområden

Identifierad Utveckling är ett verktyg som hjälper dig som är ansvarig inom förskolans och skolans värld att identifiera möjliga utvecklingspotentialer. Analysen fokuserar på de fyra områden som Skolinspektionen regelbundet granskar.

 • Objektiv analys för kontinuerlig kvalitetssäkring
 • Nulägesrapport med rekommendationer på förbättringsområden
 • Ett stöd i verksamhetens kvalitetsarbete

 

Aktuella nyheter och viktig information

Ta del av nyheter, erbjudanden och kunskapshöjande material i form av bland annat webinarier och faktablad. Dessutom informerar vi om vad som händer i vår produktportfölj och hjälper dig att ligga i framkant kring allt som rör skolans värld.

 

Intresserad? Boka en visning av ett eller flera verktyg!

Vill du istället bli uppringd?

1 Välj datum & tid
2 Fyll i dina kontaktuppgifter
 • Januari 2021

  Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön
  1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

  21 Januari, 2021

  22 Januari, 2021

  25 Januari, 2021

  26 Januari, 2021

  27 Januari, 2021

  28 Januari, 2021

  29 Januari, 2021