Uppdaterad 18 januari, 2021

Agera rätt i kristider

Frågor och spekulationer kring spridningen och hanteringen av covid-19 är många just nu. Skolan som viktig samhällsfunktion måste fungera även i kris. Men vad är ett korrekt agerande och hur säkrar man att lagar och regler följs även i kristider?   Vad gäller vid stängning av skolan? Skollagen har inga uttryckliga bestämmelser om hur sjukdom, smitta och smittspridning ska hanteras. Inte helle...