Förskola Expert – en nyhet från Draftit!

Idag är det förskolans dag. Det vill vi uppmärksamma genom att berätta om Förskola Expert – ett digitalt verktyg för dig som jobbar som rektor på en förskola! Förskola Expert är ett verktyg som på ett enkelt och effektivt sätt hjälper dig att hantera juridiska frågor som kan förekomma i ditt dagliga arbete. Verktyget hjälper med lättläslig text dig att tolka och förstå lagar och regler kopplade ti...