Se hur våra verktyg fungerar

Webinar – Skolledning Expert

Som skolledare och rektor har du dubbla roller att fylla. Du ska både utveckla den pedagogiska verksamheten, vara en god chef och stöd för d...

Se webinar

Webinar – KB process

Vi går igenom KB Process. Ett verktyg för att hantera, åtgärda och förebygga kränkande behandling i skolan. Verktyget hjälper dig att hålla ...

Se webinar