Se hur våra verktyg fungerar

Demo av TOR

TOR är ett digitalt verktyg som hjälper er att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön i skolan och förskolan. Verktyget är pedagogiskt utforma...

Se webinar

Demo av KB process

Vi går igenom KB Process. Ett verktyg för att hantera, åtgärda och förebygga kränkande behandling i skolan. Verktyget hjälper dig att hålla ...

Se webinar

Demo av Skolledning Expert

Som skolledare och rektor har du dubbla roller att fylla. Du ska både utveckla den pedagogiska verksamheten, vara en god chef och stöd för d...

Se webinar